Πρωτοβουλία «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» 2008-2010

Η πρωτοβουλία «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» ξεκίνησε στις αρχές του 2008 στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων Κέρκυρας – Ιονίου» σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας «πολιτιστικής πύλης», που θα φιλοξενεί και θα συνεργάζεται με φορείς του αντικειμένου.

Αποτύπωμα

  • Δημιουργήθηκε πλατφόρμα συνεργασίας για πολιτιστικούς φορείς αλλά και για άλλες δημιουργικές επιχειρήσεις, στην οποία παρεχόταν δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων πολιτιστικών φορέων, ημερολόγια εκδηλώσεων και γενικότερης δικτύωσής τους.
  • Η πλατφόρμα «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» προσέφερε υπηρεσίες μέχρι το 2010 οπότε και εγκαταλείφθηκε λόγω μη εισαγωγής στοιχείων από τους πολιτιστικούς φορείς.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: € 25.000€ – Υπ. Απασχόλησης – Σχέδια δράσης ΜΚΟ Β’ κύκλος το 2008

Previous reading
Δίκτυα Πολιτιστικής Συνεργασίας – 2008-2012
Next reading
1ο Συνέδριο Διαπολιτισμικού Διαλόγου Αδριατικής-Ιονίου – 2008