Εξειδίκευση - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ειδικευόμαστε σε τρεις τομείς εργασίας για την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους οργανισμούς:


Δράσεις

Αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα, βοηθάμε τους οργανισμούς να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους...

 
Πλατφόρμες Εκπαίδευσης
Έχοντας δημιουργήσει με επιτυχία διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και έχοντας υλοποιήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά μαθήματα για...
 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Θεωρούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας ύψιστης σημασίας για όλους τους κοινωνικούς...