CulturePolis - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που ιδρύθηκε το 2006 στην Κέρκυρα και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για την κοινωνία των Πολιτών και τους συνεργαζόμενους φορείς της. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στις ανάγκες των οργανισμών για Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με έμφαση στις Δράσεις, τις Πλατφόρμες Εκπαίδευσης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό καθώς και Ερευνητικές Δραστηριότητες με επίκεντρο τους Πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν:

  1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μοχλού κοινωνικής συνοχής και ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο μας εστιάζει στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο μέσα από το «Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού – Κ.ΕΛ.Α.Λ.Π.» – kelalp.org.
  2. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και της σχέσης του με την κληρονομιά σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
  3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και την ψηφιακή αναβάθμιση.

Με περισσότερα από 17 χρόνια δραστηριότητας, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 45 έργα και πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με κεφάλαια που προέρχονται κυρίως από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ αλλά και από διεθνή και εθνικά προγράμματα. Η ενεργός συμμετοχή μας στην υλοποίηση αυτών των έργων και πρωτοβουλιών μάς έχει δώσει μοναδική εξειδίκευση και γνώση και μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο για την ανταλλαγή γνώσης και τον πολλαπλασιαμό του αντικτύπου μας.

Αν ενδιαφέρεστε για το καταστατικό της CulturePolis, μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

CulturePolis - Η ιστορία μας

Η CulturePolis ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 2006 (5/6/2006) ως ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αρ. έγκρισης 509 / 06.05.2006 από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, με την επωνυμία «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής – Ιονίου» από μια ομάδα φίλων και συνεργατών που ήθελαν να μυήσουν την Ελλάδα στην ιδέα των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων και στην ιδέα της οικοδόμησης της Ευρώπης μέσω πολιτισμών.

Η CulturePolis κληρονόμησε τις αρχές του «Europe of Cultures Forum» μετά τη διάλυσή του – μετά την απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος το 2004 και την αντικατάστασή του από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Τελικά, το 2013 ο οργανισμός άλλαξε την επίσημη ονομασία του σε « CulturePolis» και το Καταστατικό του για να αντικατοπτρίζει ένα νέο όραμα και αποστολή εμπνευσμένα επίσης από τους δεσμούς με την πρωτοβουλία «Club of Rome», και εστιάζοντας σε 3 πυλώνες: πολιτισμός, βιωσιμότητα και καινοτομία. Τότε εισήχθησαν καινοτόμες διαδικασίες, όπως η εξ αποστάσεως ψηφοφορία για τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, η δημιουργία πολιτιστικών κεραιών κλπ.

Το 2023 η CulturePolis, ενώ συνεχίζει να προωθεί τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ενημερώνει την ταυτότητα και το προφίλ της με έμφαση στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών για την κοινωνία των πολιτών και τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ταξίδι της CulturePolis από το 2006 ως το 2020 κατεβάζοντας τον απολογισμό για τον εορτασμό των 15 ετών.

Μερικά στιγμιότυπα από το παρελθόν

- Η εξέλιξη της ιστοσελίδας μας

Cp Eocf Ai Site 2007 Copy 2006-2009
Cp Website 2016 Last 2009-2016
Screenshot 2023 07 12 At 11.26.21 Am 2016-2023

Ph4 Foroym 2007 Synantisi Volunteers Από τις πρώτες συναντήσεις εθελοντών στην Κέρκυρα (2006-7) στο υπόγειο του κτηρίου της Νομαρχίας Κέρκυρας
Img 2793low 5628299798 O Αφήγηση ιστοριών κάτω από την Αραβική Σκηνή του 1ου Φεστιβάλ Αραβικών Κόσμων, Κέρκυρα Απρίλιος 2011

Το όραμά μας

Είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης, όπου οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν κοινές αναφορές και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, που προκύπτει από κοινές αξίες, στόχους και δεσμεύσεις στη δημοκρατική διαδικασία.

η λειτουργία ως καταλύτης για να ενισχυθούν αυτοί οι δεσμοί, σεβόμενη ταυτόχρονα την έννοια της βιωσιμότητας και τις ξεχωριστές πολιτιστικές ταυτότητες των πολιτών. Μέσα σε αυτόν τον ενιαίο χώρο, θα υπάρχει ανοχή μεταξύ των πολιτισμών, η οποία μπορεί να προκαλείται από διαφορές μεταξύ φυλών, γλωσσών, θρησκειών κλπ. Αυτό το όραμα επεκτείνεται για να αγκαλιάσει όλους τους γειτονικούς λαούς και χώρες, μεταβιβάζοντας τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού.

Η αποστολή μας

Η προστασία, η προώθηση και η διασφάλιση της κατανόησης και του σεβασμού της βιωσιμότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας, πάνω στα οποία στηρίζεται ο πλούτος της Ευρώπης και των γειτονικών της περιοχών.

Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, των κυβερνήσεων και των πολιτών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και η συμμετοχή τους στη δημιουργία βιώσιμων σχέσεων μεταξύ των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι αξίες μας