Συμμετάσχετε στην αποστολή μας να αναπτύξουμε την κοινωνία των πολιτών και να εκπροσωπηθείτε σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτιστικής βιώσιμης ανάπτυξης.

H CulturePolis με αριθμούς