Συνεργαζόμαστε με εθελοντές όλων των ηλικιών που μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξή τους τόσο τοπικά – στα κεντρικά γραφεία μας στην Κέρκυρα ή στα γραφεία της Αθήνας – είτε εξ αποστάσεως, από την Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο!

Το μόνο που απαιτείται είναι ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη ή τη δημιουργική επιχειρηματικότητα και ενδιαφέρον για τους στόχους του οργανισμού.

Το απολυτήριο πανεπιστημίου ή η φοίτηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά οι περισσότερες εργασίες απαιτούν καλή γνώση αγγλικών (η γνώση άλλων γλωσσών της ευρωμεσογειακής περιοχής, π.χ. γαλλικά, κάποια σλάβικη γλώσσα ή αραβικά θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα), όπως και δεξιότητες πληροφορικής και ευκολία στην επικοινωνία, κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Μπορείτε να γίνετε εθελοντής/ρια ανά πάσα στιγμή, παρόλο που κατά περιόδους δημοσιεύουμε ανοιχτές προσκλήσεις για εθελοντές/ριες για συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες.

Γίνετε εθελοντής/ρια της CulturePolis συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση.

    Βιογραφικό σημείωμα

    Αρχεία .pdf, .doc ή .docx και μέγιστο μέγεθος 1MB

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.