Θεωρούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας ύψιστης σημασίας για όλους τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε ενεργά σε έργα και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τις εξελίξεις στις ΤΠΕ και την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο ΕΕ και προωθούμε τα συμφέροντα των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια παρέχοντας υποστήριξη σε τοπικές κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

 

Για να δείτε τα ψηφιακά μας εργαλεία και πλατφόρμες κάντε κλικ ΕΔΩ.


Indicative Projects

Arch

ARCH: Bringing Cultural Heritage to the Digital Era; Unifying Past, Present and Future – 2022-2025

Το ARCH είναι ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη των μαθητών για την πολιτιστική κληρονομιά, αυξάνοντας το επίπεδο ικανοποίησής τους και μειώνοντας τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Περισσότερα

Dialog City 1

DIALOG CITY – A holistic approach towards a digital cultural infrastructure in European cities – 2022-2025

Το DIALOG CITY, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης, αναπτύσσοντας νέες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της ψηφιακής καινοτομίας απευθείας με τη φυσική συμμετοχή των πολιτών. Περισσότερα

Metayouth

METAYOUTH – Aligning youth, parents and teachers for resilientparticipation in Metaverses – 2022-2024

Το METAYOUTH είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών που στοχεύει στην παροχή δραστηριοτήτων για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, γονείς και δασκάλους για την ασφαλή συμμετοχή τους στο Metaverse. Περισσότερα