Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Βιωσιμότητας και Πολιτισμού (EMCN)

Το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Βιωσιμότητας και Πολιτισμού (EMCN) είναι μια περιφερειακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την CulturePolis από την Ελλάδα και το Λιβανέζικο Δίκτυο Ανάπτυξης (Lebanese Development Network - LDN) από τον Λίβανο.

Στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και εταιρειών να αξιοποιήσουν τη στρατηγική συνεργασία ως όχημα ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή μέσω επαγγελματικών ανταλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών MENA.

http://www.emcn.eu


Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (Κ.Ελ.Α.Λ.Π.)

Ο σκοπός του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι η συμβολή – μέσα από την έρευνα, μελέτη, ανάλυση, συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις και προγράμματα, για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σε θέματα ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας, ποίησης και γλώσσας καθώς και ενίσχυση των
δεσμών και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ αραβικού και ελληνικού πολιτισμού.

https://kelalp.org


Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που ιδρύθηκε το 1992, είναι ένας πολιτιστικός και εκπαιδευτικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

https://hfc-worldwide.org


Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφοσιωμένος στην προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος.

https://ied.eu


Έδρα UNESCO Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Διεύθυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της UNESCO ενέκρινε στις 29 Ιουνίου 2021 την απονομή της Έδρας της UNESCO «για απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συναφείς δραστηριότητες» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

https://ionio.gr/en/university/unescochair/


Trans Europe Halles

Το Trans Europe Halles (TEH) είναι ένα δίκτυο πολιτιστικών κέντρων με βάση την Ευρώπη, το οποίο ξεκίνησε από πολίτες και καλλιτέχνες. Η αποστολή μας είναι να διευκολύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων που έχουν ξεκινήσει από την κοινωνία των πολιτών που εδρεύουν σε χώρους επαναπροσδιορισμού, συνδέοντάς τους και υποστηρίζοντάς τους. Το όραμά μας είναι όλοι να ευδοκιμούν σε μια ισότιμη, ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία όπου ο πολιτισμός, οι τέχνες και η δημιουργικότητα έχουν μια μεταμορφωτική δύναμη.

https://teh.net


Ίδρυμα Anna Lindh

Το Ίδρυμα Anna Lindh είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται από τη Μεσόγειο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ενόψει της αυξανόμενης δυσπιστίας και της πόλωσης.

https://www.annalindhfoundation.org


Σύμφωνο Δεξιοτήτων

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων. Το Σύμφωνο στοχεύει να υποστηρίξει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

https://pact-for-skills.ec.europa.eu/