Η CulturePolis παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: ΕυαισθητοποίησηΑνάπτυξη Δεξιοτήτων (Δράσεις, Πλατφόρμες Εκπαίδευσης και Ψηφιακός Μετασχηματισμός) – Έρευνα Πολιτών.

Δείτε τα τρία ενδεικτικότερα έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με καθhttp://el/expertise-pg/capacity-building/draseis/εμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλα τα έργα της CulturePolis ανά κατηγορία εδώ.

Ευαισθητοποίηση Πολιτών

Από το 2006, συνεργαζόμαστε μαζί και για διάφορες κοινότητες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο...

 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ειδικευόμαστε σε τρεις τομείς εργασίας για την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους οργανισμούς...

 
Έρευνα Πολιτών

Πραγματοποιούμε συνεχώς έρευνες και μελέτες ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς....