Εξειδίκευση - Έρευνα Πολιτών

Πραγματοποιούμε συνεχώς έρευνες και μελέτες ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς για να είμαστε πάντα συντονισμένοι με τις ανάγκες των πολιτών. Οι ερευνητικές μας πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάλυση του αντίκτυπου των κοινωνικών και πολιτιστικών πολιτικών στην κοινωνία των πολιτών και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα αποτελέσματα, τα πορίσματα και οι συστάσεις τους διαδίδονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.


Indicative Projects

Dsc 0170 C

Έρευνα «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό» – CitizenTalks – 2018

Στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η CulturePolis, προέβη στην διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής έρευνας με τίτλο «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό» - CitizenTalks με στόχο την ανίχνευση των αναγκών των πολιτών, την καταγραφή της γνώμης τους για την πολιτιστική δραστηριότητα του τόπου διαμονής τους καθώς και για τον πολιτισμό εν γένει. Περισσότερα

Ypografh Kleis8enh Cutlurepolis 21.05.2016 1

Έρευνα Πολιτιστικής Στρατηγικής Ελληνικών Πόλεων – 2016-2018

Η CulturePolis πραγματοποίησε την πανελλαδική έρευνα “Πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων” μέσω διαδικτύου που απευθύνθηκε στο σύνολο των ελληνικών Δήμων και διεξήχθη σε 2 φάσεις. Περισσότερα

Platform For Political Innovation

Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας – 2014-2015

Η Πλατφόρμα για Πολιτικές Καινοτομίας (Platform for Political Innovation) ήταν ένα έργο με στόχο την ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για καινοτομία στη χάραξη πολιτικής. Περισσότερα