Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας – 2014-2015

Η Πλατφόρμα για Πολιτικές Καινοτομίας (Platform for Political Innovation) ήταν ένα έργο με στόχο την ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για καινοτομία στη χάραξη πολιτικής.

Αποτύπωμα

Το έργο περιελάμβανε:

  • Συγκριτική έρευνα και την οπτικοποίηση δεδομένων για τα πολιτικά δικαιώματα και τον θεσμικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτών στη συμμετοχική σχεδίαση και συμμετοχικής ηγεσίας.
  • Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεωνπρωτότυπο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  • Εφαρμογές και δραστηριότητες για τη διάδοση των νέων γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα και το δυναμικό των δημοκρατικών και των συνεργατικών πρακτικών στον σημερινό κόσμο, μια διεθνή διεπιστημονική συνάντηση για την «κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία για τη δημοκρατία», καθώς και Εργαλειοθήκη – open source τεχνολογικά εργαλεία για την αστική σύμπλεξη.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: € 29.000 Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» του ΕΕΑ Grants

Previous reading
JOYNEET: Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns – 2015-2016
Next reading
Veni Vidi Comedi: Cooking for Europe – 2012-13