Αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα, βοηθάμε τους οργανισμούς να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους, να επιτύχουν τους στόχους τους και να έχουν σημαντική επίδραση. Χρησιμοποιούμε και αναπτύσσουμε καινοτόμες μεθοδολογίες, εργαλεία και εξατομικευμένη εκπαίδευση που συμβάλλει στη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων και των οργανισμών και τους βοηθάμε στην πορεία τους προς έναν συμμετοχικό ψηφιακό μετασχηματισμό.


Ενδεικτικά Έργα

Spaces

Spaces – Creating Spaces for Creativity – 2021-2023

Το έργο SPACES ήταν ένα καινοτόμο έργο διάρκειας 24 μηνών, που στόχευε στην υποστήριξη της ανάπτυξης της δημιουργικότητας συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός φιλικού χώρου για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων σκέψης και ταχείας προσαρμογής των μαθητών και των δασκάλων/εκπαιδευτικών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών. Περισσότερα

Cai 169 1150x650 1

CAI – Citizen Artist Incubator – 2015-2017

Στόχος του έργου ήταν ο πειραματισμός πάνω στο φαινόμενο «Citizen Artist» που ξεκίνησε ως μια ανάγκη των καλλιτεχνών για την αναζήτηση νέων καινοτόμων τρόπων χρησιμοποίησης της τέχνης τους μέσα από Κατασκηνώσεις Εκκόλαψης (Incubation Camps). Περισσότερα

Joyneet

JOYNEET: Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns – 2015-2016

To JOYNEET είχε ως στόχο την παροχή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες, συνδυάζοντας επιχειρηματίες καιενδιαφερόμενα δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων, με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περισσότερα