Έρευνα Πολιτιστικής Στρατηγικής Ελληνικών Πόλεων 2016-2018

 Η CulturePolis πραγματοποίησε την πανελλαδική έρευνα “Πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων” μέσω διαδικτύου που απευθύνθηκε στο σύνολο των ελληνικών Δήμων και διεξήχθη σε 2 φάσεις. Η πρώτη έγινε το 2016 σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τ.Α. “Κλεισθένης” και πέραν του γενικού μέρους περιελάμβανε και μια “Αυτο-αξιολόγηση της πολιτιστικής στρατηγικής και δράσεων” των δήμων με βάση το πρότυπο του Ο.Η.Ε. «Ατζέντα 21 για τον πολιτισμό (Agenda 21 for culture)».

Η επιτυχία της πρώτης φάσης οδήγησε σε επανάληψη της έρευνας το 2017 εστιάζοντας αυτή τη φορά αποκλειστικά στην “Αυτο-αξιολόγηση της πολιτιστικής στρατηγικής και δράσεων” των δήμων για λόγους καταγραφής της πορείας των Δήμων σε σχέση με τον πολιτισμό.

Αποτύπωμα

  • Τα ευρήματα έρευνας δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκαν ευρύτατα και απεστάλησαν σε όλους τους φορείς.
  • Τα αποτελέσματα αυτο-αξιολόγησης απεστάλησαν σχολιασμένα προς τους συγκεκριμένους ΟΤΑ.
  • Εκπονήθηκε από την CulturePolis ένα πλαίσιο υπηρεσιών προς ενδιαφερομένους ΟΤΑ.

 

€ Αυτο-χρηματοδότηση

Λήψεις:

Πανελλαδική έρευνα ”Πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων – 2016

Πανελλαδική έρευνα ”Πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων – 2017

 

Previous reading
INNOViMENTOR – 2017-2021
Next reading
Έρευνες γνώμης για αυτο-διοικητικές εκλογές για θέματα πολιτισμού – 2006 & 2014