Έρευνα «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό» – CitizenTalks – 2018

Στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η CulturePolis, προέβη στην διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής έρευνας με τίτλο «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό» – CitizenTalks με στόχο την ανίχνευση των αναγκών των πολιτών, την καταγραφή της γνώμης τους για την πολιτιστική δραστηριότητα του τόπου διαμονής τους καθώς και για τον πολιτισμό εν γένει.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η έρευνα αυτή διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη στήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και με επικοινωνιακό χορηγό την πλατφόρμα ελculture.gr.

Αποτύπωμα

  • Τα ευρήματα έρευνας δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκαν ευρύτατα και απεστάλησαν σε όλους τους φορείς.
  • Καταγράφηκαν οι προτάσεις – σχόλια συμμετασχόντων και προωθήκαν στους Δήμους όπου ήταν κάτοικοι.
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας στο ευρύ κοινό (Ίδρυμα Κακογιάννη Νοε. 2019).

 

Λήψεις:

Εισαγωγή

Κύρια Ευρήματα

Ο Πολιτισμός Εν Γένει – Ερώτηση Ανοιχτού Τύπου

Συμπεράσματα

Ερωτηματολόγιο

Previous reading
Lazaretta – 2020
Next reading
ForCulture: Culture-Creativity-Cities-Citizens – 2018-2020