Δίκτυα Πολιτιστικής Συνεργασίας 2008-2012

Πρόκειται για μετεξέλιξη της πρωτοβουλίας «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» σε συνδυασμό με την τότε προσπάθεια δημιουργίας Πολιτιστικών Αντενών για επέκταση της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με στόχο την δημιουργία ενός «Δικτύου Πολιτιστικής Συνεργασίας» για αναζήτηση συνεργασιών κ.ά. Σκοπός της ήταν η γενικότερη δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.

Αποτύπωμα

  • Πραγματοποιήθηκαν ειδικές εκδηλώσεις σε πόλεις όπως Πρέβεζα, Άρτα, Ναύπακτος, Πύργος, Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό Λέτσε (Ιταλία), Άγιοι Σαράντα (Αλβανία) σε συνδυασμό με την ίδρυση τοπικών Πολιτιστικών Αντενών.
  • Σε επόμενο στάδιο προτάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η επέκτασή της σεπανελλήνιας εμβέλειας δράση με τίτλο «Έλληνες δικτυωθείτε Πολιτιστικά» και σε Υπ. Εξωτερικώνη υιοθέτησή της για την παγκόσμια ελληνική διασπορά, προτάσεις που δεν είχαν συνέχεια.

 

€ Αυτο-χρηματοδότηση

Previous reading
CultLink – Arts and Crafts, a gateway to dialogue and diversity – 2009
Next reading
Πρωτοβουλία «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» – 2008-2010