1ο Συνέδριο Διαπολιτισμικού Διαλόγου Αδριατικής-Ιονίου – 2008

Στο πλαίσιο των εορτασμών του 2008 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Έτους Πολυγλωσσίας από τον ΟΗΕ, συνδιοργανώθηκε στην Κέρκυρα στις 27-28 Ιουνίου 2008 το 1ο Συνέδριο Διαπολιτισμικού Διαλόγου Αδριατικής-Ιονίου, μαζί με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων από όλες τις χώρες της Αδριατικής-Ιονίου για να συζητήσουν τις προκλήσεις της διαπολιτισμικότητας, με την προοπτική της βελτίωσης της πολιτιστικής συνεργασίας και της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των πολιτών της περιοχής.

Αποτύπωμα

  • Κατάθεση προτάσεων για προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες υπέγραψαν την “Διακήρυξη Διαπολιτισμικού Διαλόγου της Κέρκυρας”, ένα έγγραφο που περιέχει όχι μόνο τα συμπεράσματα της διάσκεψης αλλά και σκέψεις για περαιτέρω δράσεις στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου καθώς και τις απόψεις των συμμετεχόντων του συνεδρίου σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο στην περιφέρεια της Ευρώπης.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: € 10.000 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Υπ. Ανάπτυξης/Τουρισμού

Λήψεις:

Διακήρυξη της Κέρκυρας για διαπολιτισμικό διάλογο

 

Previous reading
Πρωτοβουλία «Δικτυωθείτε…Πολιτιστικά» – 2008-2010
Next reading
Άνθρωπος – Τέχνη – Περιβάλλον – 2008