Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού – Κ.Ελ.Α.Λ.Π. – 2020

Το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (Κ.Ελ.Α.Λ.Π.) δημιουργήθηκε το 2020 ως μια νέα, αυτόνομη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα και λειτουργική υποστήριξη της CulturePolis.

Σκοπός του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι η προώθηση και η ενίσχυση μιας ανοικτής σε όλους προσπάθειας μελέτης των δυο πολιτισμών για την καλύτερη κατανόηση «του τι μας ενώνει, παρά εκείνων που μας χωρίζουν» μέσα από την έρευνα, ανάλυση, συζήτηση και τον διάλογο, καθώς και στοχευμένες δράσεις και προγράμματα για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση ειδικών και κοινού σε θέματα ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας, ποίησης και γλώσσας.

Αποτύπωμα

  • Συμβολή στον σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, στα οποία η CulturePolis συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, τα οποία άπτονται της θεματολογίας του βιβλίου, της φιλαναγνωσίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της γλώσσας και της λογοτεχνίας όπως TOGETHER – TOwards a cultural understandinG of thE οΤΗΕR (ERASMUS+), READ-IN-CLUB: READ-INg for CuLtUres across Borders (ERASMUS+) και Χίλιες και μια…συναντήσεις (Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού).
  • Οργάνωση μεταξύ άλλων μια σειρά θεματικών συναντήσεων όπως τον κύκλο «Συναντήσεις Ελλήνων και Αράβων Ποιητών» με θέματα όπως «Η Μεσόγειος και η Ιστορία της», «Από Άλλο Τόπο», «Η Γυναίκα στην Ελληνόφωνη και Αραβόφωνη Ποίηση».

 

€ Αυτο-χρηματοδότηση

Website: https://kelalp.org/

Previous reading
Διαβούλευση με αποφασίζοντες και επιχειρηματίες τουρισμού και πολιτισμού – 2020
Next reading
A4EUS – Action 4 Europe of Solidarity – 2020-2021