Σχετικά με την CulturePolis

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που ιδρύθηκε το 2006 στην Κέρκυρα της Ελλάδας, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες για την κοινωνία των πολιτών και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Εξειδίκευση - στοχευμένες υπηρεσίες.

 

Δράσεις


Copia De Infoready Logo All (2) (1)

INFOREADY – Enhancing Adults’ Digital Literacy and Resistance to Misinformation – 2023-2025

Το έργο InfoReady στοχεύει να προετοιμάσει τους ενήλικες να γίνουν κριτικοί χρήστες των διαδικτυακών πληροφοριών και να τους δώσει τη δυνατότητα να αξιολογούν κριτικά τα
Arch

ARCH: Bringing Cultural Heritage to the Digital Era; Unifying Past, Present and Future – 2022-2025

Το ARCH είναι ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη των μαθητών για την πολιτιστική κληρονομιά, αυξάνοντας
Dialog City 1

DIALOG CITY – A holistic approach towards a digital cultural infrastructure in European cities – 2022-2025

Το DIALOG CITY, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης, αναπτύσσοντας νέες πρακτικές σχετικά
1 2 3 15

 

Εγγραφή στο Newsletter μας