Το παρόν άρθρο αφορά προτάσεις μεθοδολογίας για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις για την οργάνωση έργων και δράσεων για την προσαρμογή των Περιφερειών στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι Περιφέρειες της Ελλάδας είναι υποχρεωμένες να εκπονούν τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να κάνουν ευρείες διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις αντικαθίστανται από ημερίδες ή ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις για τις οποίες η ενημέρωση είναι ελλειπής.

Το κείμενο συνυπογράφουν:

Κανελλοπούλου Γεωργία, Project Manager της CulturePolis, Σύμβουλος Μηχανικός, MSc Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Μπόικος Ηλίας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.