Η CulturePolis διοργανώνει την 3η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για το 2024 με τίτλο «Χαρτογραφώντας τα κενά στις δημιουργικές δεξιότητες σε Ελλάδα και Κύπρο».

19 Σεπτεμβρίου 2024

Διαδικτυακά – *ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί σύντομα

Η συνάντηση είναι εμπνευσμένη από την Εβδομάδα Δημιουργικών Δεξιοτήτων 2024 που διοργανώνεται στις 16-20 Σεπτεμβρίου 2024 στο Άμστερνταμ και διαδικτυακά.

Σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής προόδου και εξελισσόμενων κοινωνικών αναγκών, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογικής μας ταυτότητας και την προώθηση της καινοτομίας της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά τη σημασία του, ο τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, με κυριότερομεταξύ άλλων το επίμονο χάσμα δεξιοτήτων.

Η 3η Στρογγυλή Τράπεζα εστιάζει στην αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων που επικρατεί στους ελληνόφωνους δραστήριους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Αυτή η εκδήλωση επιδιώκει να φέρει κοντά βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από όλο τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών για να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με στόχο τον εντοπισμό προκλήσεων, τη διερεύνηση ευκαιριών και την κατάλυση λύσεων συνεργασίας.

Η Ελλάδα και η Κύπρος φημίζονται για την πλούσια πολιτιστική και καλλιτεχνική τους κληρονομιάκαι το δημιουργικό τους ταλέντο. Ωστόσο, μέσα σε αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο, υπάρχει μια κρίσιμη ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτεί ο κλάδος και εκείνων που είναι διαθέσιμες στο εργατικό δυναμικό. Καθώς οι επαγγελματίες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, η αντιμετώπιση αυτού του κενού δεξιοτήτων είναι υψίστης σημασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να προσδιορίσουν ελλείψεις και αναντιστοιχίες βασικών δεξιοτήτων στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς της Ελλάδας και της Κύπρου, που καλύπτουν τις εικαστικές τέχνες, τις παραστατικές τέχνες, τα ψηφιακά μέσα, το σχέδιο, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολλά άλλα.
  • Να εξερευνήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των εκπαιδευτικών οδών, της προώθησης της διαφορετικότητας και της ένταξης και της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.
  • Να μοιραστούν ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη.
  • Να συζητήσουν τον ρόλο της διατομεακής συνεργασίας, των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των παρεμβάσεων πολιτικής στην ενίσχυση του ελληνόφωνου πολιτιστικού οικοσυστήματος.
  • Να συν-δημιουργήσουν στρατηγικές και συστάσεις για δράση για να γεφυρωθεί το χάσμα δεξιοτήτων και να ξεκλειδωθεί το πλήρες δυναμικό των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ζωντανό, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστικό τοπίο που γιορτάζει την πλούσια ελληνική και κυπριακή κληρονομιά και προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία για τις επόμενες γενιές.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας: https://culturepolis.org/el/news/imerologio-draseon-exostrefeias-culturepolis-2024/