Πολιτιστικές Συναντήσεις του Φρουρίου – 2009-2010

Οι «Πολιτιστικές Συναντήσεις του Φρουρίου» ήταν μια στοχευμένη προσπάθεια ένταξης στην κοινωνία – κυρίως της Κέρκυρας, της νεοσύστατης τότε οργάνωσης. Σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προσφέρουν ένα φόρουμ διαλόγου με τους πολίτες για τον πολιτισμό και τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Στόχος τους ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε θέματα που αφορούν στον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Αποτύπωμα

Πραγματοποιήθηκαν 14 εκδηλώσεις μέσα σε δύο χρόνια στην Κέρκυρα και σε μερικές άλλες πόλεις της Ελλάδας που κάλυψαν όλες τις πτυχές του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

€ Αυτο-χρηματοδότηση

Previous reading
Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου – Πολιτιστική Συνάντηση Δύσης – Ανατολής – 2010-2011
Next reading
CultLink – Arts and Crafts, a gateway to dialogue and diversity – 2009