Προτάσεις για υποδομές και δράσεις πολιτισμού και ανάπτυξης 2016-2021

Την τελευταία πενταετία η CulturePolis έλαβε ενεργό μέρος σε όλες τις διαβουλεύσεις φορέων όπως ο Δήμος Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για θέματα πολιτισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και κατέθεσε πλήρεις και καινοτόμες προτάσεις προς αξιοποίηση από τους φορείς.

Αποτύπωμα

Προς Δήμο Κέρκυρας για ΟΧΑ/ΟΣΧΕ

  • Συγκεκριμένα κατέθεσε προτάσεις στην πρωτοβουλία ΟΧΑ/ΟΣΧΕ για αστική ανάπτυξη πόλεων του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας καθώς και για πολιτιστικές υποδομές και δράσεις.

Προτάσεις για υποδομές και δράσεις πολιτισμού και ανάπτυξης προς ΠΙΝ

  • Αναλυτικές προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Πανιόνιου Συνεδρίου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα το 2017.
Previous reading
Εκκολαπτήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων – 2016-2018
Next reading
Παρατηρητήριο GROW – 2016-2019