Innovimentor 1

INNOViMENTOR – 2017-2021

Το INNOViMENTOR ήταν ένα έργο που είχε ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών προκειμένου να υποστηρίξει τις μΜε σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να αναπτυχθούν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού.

Περισσότερα INNOViMENTOR – 2017-2021

Logo Sustcult

SUSTCULT – Achieving sustainability through an integrated approach to the management of cultural heritage – 2011-2014

Στόχος του έργου ήταν η μέσω εντατικών διαβουλεύσεων αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού όσο και των κύριων διακυβευτών/ενδιαφερομένων γύρω από την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των δυνατοτήτων που προσφέρει για προσέλκυση οικονομικών πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και μεγαλύτερη θεσμική ικανότητα στη διαχείριση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περισσότερα SUSTCULT – Achieving sustainability through an integrated approach to the management of cultural heritage – 2011-2014