Innovimentor 1

INNOViMENTOR – 2017-2021

Το INNOViMENTOR ήταν ένα έργο που είχε ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών προκειμένου να υποστηρίξει τις μΜε σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να αναπτυχθούν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού.

Περισσότερα INNOViMENTOR – 2017-2021

Divertimento

DIVERTIMENTO – 2015-2017

Το έργο DIVERTIMENTO στόχευε στο να προτείνει διαφοροποίηση των προτάσεων τουρισμού σε προορισμούς της περιφερειας με προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά, σε συμμαχίες και συνέργειες μεταξύ δρώντων και δεξιοτήτων για διεθνοποίηση τοπικά λειτουργουσών μικρο-επιχειρήσεων και διευκόλυνση προώθησής τους στις παγκόσμιες αγορές.

Περισσότερα DIVERTIMENTO – 2015-2017