Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά και με εξωστρέφεια. Η αίσθηση πως όλα επιστρέφουν στην προ-κορονοϊού εποχή είναι διάχυτη.

Tο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς δουλέψαμε πολύ στο σχεδιασμό δράσεων, στην αναγνώριση των αναγκών και την ανταλλαγή γνώσης. Συνεχίσαμε το ταξίδι για την αξιοποίηση της προηγούμενης επιτυχημένης μας δουλειάς και δώσαμε έμφαση στην ανανέωση παλιών συνεργασιών, την εκκίνηση νέων και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα. Συνεχίσαμε το συντονισμό ή/και την ενεργή συμμετοχή μας σε δράσεις για τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στη ζωή των πολιτών, τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τουρισμού και σχεδιάσαμε δράσεις διαπολιτισμικού / διαθρησκευτικού διαλόγου. Ειδικά στον τομέα της βιωσιμότητας, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο του Πολιτισμού στην κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα βιωσιμότητας, διακυβέρνησης και περιφερειακής ανάπτυξης.

Σημαντική ήταν η δραστηριότητα στους τομείς εξειδίκευσής μας:

–  Ευαισθητοποίηση κοινού με την έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων εξωστρέφειας σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως το Υφαντουργείο στην πόλη της Λευκωσίας στην Κύπρο, το JOIST Πάρκο Καινοτομίας στη Λάρισα και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με την ένταξή μας στο Σύμφωνο της ΕΕ για τις Δεξιότητες (Pact for skills) όπου δεσμευτήκαμε για συγκεκριμένους ετήσιους δείκτες επιτυχίας. Ξεκινήσαμε το σχεδιασμό σειράς εργαστηρίων Futures Literacy (αλφαβητισμός για το μέλλον) και συμμετείχαμε σε εργαστήριο της Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Λάρνακα 2030 σε συνεργασία με την έδρα UNESCO on Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy στη Λάρνακα.

Έρευνες πολιτών με σειρά συναντήσεων για τη συλλογή των αναγκών των πολιτών για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις σε πάνω από 15 χώρες βάζοντας βάσεις για συνέργειες και μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ΝΑ Μεσόγειο και Ευρώπη.

Παράλληλα ξεκινήσαμε ένα κύκλο γνωριμίας με τις νέες τοπικές αυτοδιοικήσεις στη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και επιμέρους πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα άμεσης προτεραιότητάς τους όπως

  1. συμμετοχική βιώσιμη διαχείριση μνημείων UNESCO,
  2. δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού για το δημιουργικό και πολιτιστικό κλάδο,
  3. τοπικές κοινωνικές παρεμβάσεις για την πόλη και την ύπαιθρο.

Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την ομάδα μας που μεγαλώνει και καλωσόρισε νέα μέλη αλλά και εθελόντριες/ες.

Για το επόμενο τρίμηνο, ετοιμάζουμε ποικίλες δράσεις με σχολεία και εκπαιδευτικούς με δράσεις για την παραπληροφόρηση και τη χρήση του Metaverse. Θα συμμετάσχουμε στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μαζί με το ΚΕΛΑΛΠ καθώς η διευθύντριά του κα. Πέρσα Κουμούτση και μέλος της ομάδας μας συντονίζει την έκθεση μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού όπου τιμώμενη χώρα είναι το Εμιράτο της Σάρτζα – το Εμιράτο του πολιτισμού και της τέχνης, όπως αποκαλείται. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την ετήσια συνάντηση στην Αθήνα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της CulturePolis όπου περιμένουμε την “επίλεκτη” ομάδα διεθνών και Ελλήνων συνεργατών μας για να αξιολογήσουμε τις δράσεις μας και να βελτιώσουμε τη διαχείριση των πόρων μας.

Ως τότε, ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία!