Τι κάνουν οι εταιρείες τεχνολογίας με τα προσωπικά μου δεδομένα;
Τι σημαίνει Ψηφιακός Μετασχηματισμός;
Υπάρχει συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό του δήμου;

Αν έχετε σκεφτεί κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε συνεχίστε να διαβάζετε.

Η έρευνα απευθύνεται σε ΕΣΑΣ, τους πολίτες των πόλεων των Ιονίων Νήσων και τους καλλιτέχνες όλης της χώρας, και σας καλεί να εκφράσετε τις απόψεις και επιθυμίες σας αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση του τόπου σας προς την Έξυπνη Πόλη, την επέκταση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα σας και πως αυτή επηρεάζει την ζωή σας ως πολίτες.

ΑΠΑΝΤΩ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ/ΗΣ
ΑΠΑΝΤΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΠΑΝΤΩ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών σας ώστε να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τους Δήμους της περιοχής και να σχεδιαστούν οι πόλεις του μέλλοντος “με εμάς – για εμάς”. Η έρευνα είναι μέρος του έργου μας DIALOG CITY που αναπτύσσει νέες πρακτικές για τη σύνδεση της ψηφιακής καινοτομίας με τη φυσική συμμετοχή των πολιτών και στοχεύει να αυξήσει την πρόσβαση στον πολιτισμό μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης.

Διάρκεια έρευνας: 15-30 Μαρτίου 2023.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις: mlaopodi@culturepolis.org
#digitaltransformation #awarenessraising #civilsociety #corfu #zakynthos #ithaki #kefalonia #lefkada #paxos