Η CulturePolis έγινε μέλος του Pact for Skills, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Το Pact for Skills είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων. Στοχεύει να υποστηρίξει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

Οι δεσμεύσεις μας είναι:

  • Προώθηση μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης για όλους
  • Παρακολούθηση προσφοράς/ζήτησης δεξιοτήτων και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες

Μάθετε περισσότερα εδώ.