Η τεχνογνωσία της CulturePolis στον τομέα της ευαισθητοποίησης πολιτών και της ανάπτυξης δεξιοτήτων οδήγησε στη δημιουργία του Ευρωμεσογειακού Δικτύου Βιωσιμότητας και Πολιτισμού (EMCN) σε συνεργασία με το Lebanese Development Network.

Το EMCN στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους για συνεργασία και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών και εμπειρογνωμόνων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, όπως ορίζονται από την ΕΕ, με έμφαση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA).

Στο πλαίσιο αυτό, το EMCN διοργάνωσε το 1ο Διεθνές Εργαστήριο Δικτύωσης και Δημιουργίας Κοινοπραξιών στις 21 Ιουλίου 2023. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή 12 οργανισμών με ειδίκευση στους τομείς του Πολιτισμού και της Βιωσιμότητας.

Από το εργαστήριο προέκυψαν 18 νέες προτάσεις και τώρα οι συμμετέχοντες οργανισμοί συνεργάζονται για να τις υποβάλουν στις προσεχείς προσκλήσεις των προγραμμάτων Erasmus+, Creative Europe, Digital Europe και Interreg.

Οργανισμοί που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος του EMCN και να συμμετάσχουν στο επόμενο Διεθνές Εργαστήριο Δικτύωσης και Δημιουργίας Κοινοπραξιών μπορούν να στείλουν email στο emcn.secretariat@culturepolis.org.