Συμμετέχουμε 🙌 στην ετήσια συνάντηση του Anna Lindh Foundation Hellas 🫂 με εργαλεία και ιστορίες #interculturaldialogue 🗂️! Για περισσότερα ελέγξτε τις δράσεις μας στον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω του Κέντρου Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Δείτε πώς εκτιμούμε τη συμμετοχή και τις συνεργασίες στο δίκτυο.

Η ετήσια συνάντηση είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέλη του δικτύου από όλη την Ελλάδα. Μας βοηθά να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, να συζητάμε ευκαιρίες προάσπισης και να εξοικειωνόμαστε με τις τοπικές προκλήσεις.

Μέχρι τον επόμενο χρόνο!