Κινητή Επιχειρηματική Σχολή Τουρισμού-Πολιτισμού – 2017-2021

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μια πρόταση του έργου INNOViMENTOR με πρωτοβουλία της CulturePolis για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του και στοχεύει στην επιτυχή καθοδήγηση και εκπαίδευση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, κυρίως όσων εδρεύουν σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.

Αποτύπωμα

Προδιαγραφές για σχεδιασμό Κινητής Επιχειρηματικής Σχολής (Roving Business School) στην Κέρκυρα που πηγάζει από το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COLLABORANDO που υπέγραψαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς από αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς, εξειδικευμένες εταιρείες και μη κερδοσκοπικοί φορείς, όπως η CulturePolis.

Previous reading
OHAS – Opening Heritage and Archeological Sites for People with Special Needs – 2018-2021
Next reading
INNOViMENTOR – 2017-2021