Innovimentor 1

INNOViMENTOR – 2017-2021

Το INNOViMENTOR ήταν ένα έργο που είχε ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών προκειμένου να υποστηρίξει τις μΜε σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να αναπτυχθούν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού.

Περισσότερα INNOViMENTOR – 2017-2021

Grow

Παρατηρητήριο GROW – 2016-2019

Στόχος του έργου ήταν η από κοινού δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας καλλιεργητών, η ανακάλυψη των μυστικών του εδάφους, η χρησιμοποίηση απλών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του καθώς και η συνεισφορά στην προστασία και την επιστημονική παρακολούθησή του.

Περισσότερα Παρατηρητήριο GROW – 2016-2019

Divertimento

DIVERTIMENTO – 2015-2017

Το έργο DIVERTIMENTO στόχευε στο να προτείνει διαφοροποίηση των προτάσεων τουρισμού σε προορισμούς της περιφερειας με προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά, σε συμμαχίες και συνέργειες μεταξύ δρώντων και δεξιοτήτων για διεθνοποίηση τοπικά λειτουργουσών μικρο-επιχειρήσεων και διευκόλυνση προώθησής τους στις παγκόσμιες αγορές.

Περισσότερα DIVERTIMENTO – 2015-2017

Joyneet

JOYNEET: Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns – 2015-2016

To JOYNEET είχε ως στόχο την παροχή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες, συνδυάζοντας επιχειρηματίες καιενδιαφερόμενα δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων, με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα JOYNEET: Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns – 2015-2016

Cultlink

CultLink – Arts and Crafts, a gateway to dialogue and diversity – 2009

Το έργο CultLink είχε ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συνθηκών στη Συρία, όπου η επανάκτηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κύριοι παράγοντες για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερα CultLink – Arts and Crafts, a gateway to dialogue and diversity – 2009