Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – 2006

Η δράση “Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια” ήταν μια ευρωπαϊκή περιφερειακή πρωτοβουλία για τον πολιτισμό στα Ιόνια και ιστορικά η πρώτη διεθνής συνάντηση της τότε νεοσύστατης ένωσης πολιτών «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής –Ιονίου» που είναι η σημερινή CulturePolis. Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 21 Ιουλίου 2006 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών – Europe of Cultures Forum» – βλ. www.europeofcultures.org, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού).

Αποτύπωμα

  • Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Πολιτιστική ταυτότητα και πολιτιστικός τουρισμός στην Ευρώπη».
  • Πρακτικά συνάντησης με όλες τις εισηγήσεις.

 

€ Αυτο-χρηματοδότηση

Λήψεις:

Ομιλία Δρ. Βασίλειου Λαοπόδη

Previous reading
Άνθρωπος – Τέχνη – Περιβάλλον – 2008
Next reading
Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – 2006