Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο, στείλτε μας τις ιδέες και τις προτάσεις σας για συνεργασία μέσω email στη διεύθυνση secretariat@culturepolis.org.

Αναλαμβάνουμε τις δικές μας πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις αλλά και δίνουμε προσοχή στη δημιουργία συνεργειών. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και διαφορετικών ενδιαφερομένων από τοπικές και περιφερειακές αρχές, κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και άλλες κοινωνικές και κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερη περιοχή, που καλύπτει ολόκληρο τον ευρωμεσογειακό χώρο.

    Fields with * are required.