Πρόσφατες Έρευνες-Μελέτες

Πανελλαδική έρευνα «πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων»

Η CulturePolis στο πλαίσιο του εορτασμού των δεκάτων γενεθλίων της, οργάνωσε το 2016  μια σημαντική έρευνα για την πολιτιστική στρατηγική των ελληνικών πόλεων / δήμων. Στην έρευνα αυτή η CulturePolis συνεργάζεται με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδας «Κλεισθένης», προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Δήμοι της χώρας, στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα.

Η 1η φάση ολοκληρώθηκε το Μάιο 2016 πιλοτικά σε δείγμα 32 Δήμων και παρουσιάστηκε στο «2ο Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης & επιχειρηματικότητας» στη Θεσσαλονίκη – δείτε τα αποτελέσματα της 1ης φάσης στη διεύθυνση : CulturePolis-Hμερίδα Θεσσαλονίκης-αποτελέσματα 21.05.2016. Η 2η φάση ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στην επετειακή εκδήλωση για τα 10 γενέθλια της CulturePolis στη Κέρκυρα στις 23/09/2016. Τα αποτελέσματα ανά ερωτηματολόγιο και ανά ερώτηση, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει των μέχρι στιγμής απαντήσεων, βρίσκονται εδώ σε μορφή pdf.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 έκλεισε η τελική προθεσμία για συμμετοχή δήμων στην έρευνα με άνω των εξήντα δήμων  να έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία και πορίσματα που θα προκύψουν από την Έρευνα για την Πολιτιστική Στρατηγική Ελληνικών Πόλεων πρόκειται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο Παρατηρητηρίου Πολιτιστικής Στρατηγικής, το οποίο σχεδιάζεται να προσφέρει ένα συνεκτικό σύνολο πολιτιστικών υπηρεσιών και μια εργαλειοθήκη (toolkit). Το πακέτο αυτό θα απευθύνεται σε μεγάλο φάσμα οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ξεκινώντας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «3ου Φόρουμ Τοπικής και Αυτοδιοίκησης & Επιχειρηματικότητας», 7-9 Ιανουαρίου 2016, στο Hilton (Moneyshow).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CulturePolis 
Για τη συμμετοχή στην έρευνα, ο κάθε Δήμος εκλήθη να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα εξής ερωτηματολόγια:

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α – ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ Έρευνα CulturePolis 2016

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ- ‘Ερευνα CulturePolis 2016

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 – CulturePolis 2016 ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ /ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ
(Άνω των 10.000 δημοτών)

ή  ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2o CulturePolis 2016 ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (κάτω των 10.000 δημοτών)

Η Ομάδα Έρευνας της CulturePolis βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.  Τηλ.: 210 38 00 750 & 215 56 00 440 / Email:
secretariat@culturepolis.org και culture@livingprospects.gr

This post is also available in: enEnglish