Σύνοψη Αποτελεσμάτων έρευνας 2017

Σύνοψη Αποτελεσμάτων έρευνας 2017

Η CulturePolis κοινοποίησε στους δήμους τα πρώτα- συνοπτικά  αποτελέσματα της έρευνας  «Πολιτιστικής Στρατηγικής Ελληνικών πόλεων Δήμων», έρευνα που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου εστιάζοντας στο ερωτηματολόγιο της ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πολιτιστική τους πορεία και τις επιπτώσεις της.

Το 2017 Αυτοαξιολόγηθηκαν 58 Δήμοι σημειώνοντας μέσο όρο (Μ.Ο) βαθμολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων της αυτοαξιολόγησης 4,7 / 9 ξεπερνώντας ελαφρά τον Μ.Ο 4,5 / 9 του 2016. Ο Μ.Ο αυτός κατατάσσει το σύνολο των ελληνικών Δήμων στην αρχή του σταδίου «Εξελισσόμενο», με αρκετές φυσικά αποκλίσεις, που θεωρείται λογικό.

Μερικά στοιχεία για τη μεθοδολογία

Το ερωτηματολόγιο της Αυτοαξιολόγησης συντάχθηκε με βάση το πρότυπο η «Ατζέντα 21 για τον πολιτισμό (Agenda 21 for culture)», που εγκρίθηκε το 2004 από τον Ο.Η.Ε και προωθεί το σχεδιασμό πολιτιστικών πολιτικών σχετικών με την αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη. Με βάση το παραπάνω πρότυπο, οι Δήμοι καλούνται να αυτο-αξιολογήσουν σε ποιό στάδιο εξέλιξης βρίσκεται η πολιτιστική στρατηγική τους (Υπό ανάπτυξη / Εξελισσόμενο / Προχωρημένο), κατατάσσοντας κατά την απόλυτη κρίση τους το στάδιο εξέλιξης, στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος τους για κάθε επιμέρους θέμα από τα 100 προτεινόμενα θέματα. Τα θέματα είναι ομαδοποιημένα κάτω από 9 δεσμεύσεις (commitments), προκειμένου να εκτιμηθεί η πολιτιστική τους θέση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 9 δεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Πολιτιστικά Δικαιώματα

2. Κληρονομιά, Πολυμορφία και Δημιουργικότητα

3. Πολιτισμός και Εκπαίδευση

4. Πολιτισμός και Περιβάλλον

5. Πολιτισμός και Οικονομία

6. Πολιτισμός, Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη

7. Πολιτισμός, Χωροταξία και Δημόσιος Χώρος

8. Πολιτισμός, Πληροφορία και Γνώση

9. Διακυβέρνηση Πολιτισμού

 Αποτελέσματα Αυτο-αξιολόγησης 2017
  • Γενικός σχολιασμός

Από το σύνολο των 58 Δήμων που αυτοαξιολογήθηκαν το 2017 οι 31 είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης και το 2016. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση που σημειώθηκε  στη Δέσμευση 6. Πολιτισμός, ισότητα και κοινωνική ένταξη καθώς και στη Δέσμευση 9. Διακυβέρνηση του πολιτισμού.

  •  Γενικό συμπέρασμα 2017 – συγκριση με 2016 : Οι Δήμοι κατέταξαν γενικά το επίπεδό τους σε συγκριτικά υψηλότερη θέση, όσον αφορά στο τρίπτυχο «Κληρονομιά, Πολυμορφία, Δημιουργικότητα» – που σηματοδοτεί άνοδο σε σχέση με το 2016, ενώ σε χαμηλότερη θέση τα θέματα που αφορούν σε «Πολιτισμό και Οικονομία», σε  άνοδο στη δέσμευση 2. Κληρονομιά, πολυμορφία, δημιουργικότητα, καθώς και στη Δέσμευση 6. Πολιτισμός, ισότητα & κοινωνική ένταξη, ενώ παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο στη Δέσμευση 5. που αφορά στον πολιτισμό και την οικονομία.
Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Δήμους που μας εμπιστεύτηκαν (βλ. Παρακάτω πίνακα) και μας έστειλαν τις απαντήσεις τους και ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 31 δήμους που αφιέρωσαν και πέρσι και φέτος χρόνο συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια και συμβάλλοντας στα  αποτελέσματα της έρευνας (σημειώνονται με κόκκινο χρώμα). Η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη. Η CulturePolis μελετά το τρόπο και καλές πρακτικές ώστε να βοηθήσει τους δήμους που δήλωσαν ενδιαφέρον για μια αποτελεσματικότερη πολιτιστική στρατηγική.

Τι ακολουθεί

Οι 58 Δήμοι που έλαβαν μέρος στην Έρευνα 2017 – Αυτοαξιολόγηση θα λάβουν τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας ανά ερώτηση με σημειώσεις όπου παρατηρείται ειδική απόκλιση.

Οι 31 Δήμοι που έλαβαν μέρος και τα δυο χρόνια 2016 & 2017 θα λάβουν και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά το Δήμο τους εντοπίζοντας τα ισχυρά και αδύνατα σημεία της πολιτιστικής τους στρατηγικής.

Μετά το καλοκαίρι θα οργανωθεί από την CulturePolis ειδική εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν τα τελικά αναλυτικά αποτελέσματα και προσκληθούν όλοι οι Δήμοι και οι σχετικοί με την πολιτιστική και αναπτυξιακή στρατηγική των Ο.Τ.Α φορείς να συζητήσουν τρόπους και μέσα εξέλιξης του στον τομέα αυτό.

This post is also available in: enEnglish