Δημιουργώντας καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες σε μΜΕ μέσω  ενός  νέου μοντέλου κινητικότητας , των συμμαχιών ενδιαφερόμενων μερών και...

GROW OBSERVATORY (HORIZON2020)

GROW OBSERVATORY (HORIZON2020)

Τι είναι το Grow? Το Παρατηρητήριο GROW απευθύνεται σε χιλιάδες καλλιεργητές, επιστήμονες και ανθρώπους παθιασμένους με το έδαφος και τη γη, σε...