Δημιουργώντας καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες σε μΜΕ μέσω  ενός  νέου μοντέλου κινητικότητας , των συμμαχιών ενδιαφερόμενων μερών και...

GROW OBSERVATORY (HORIZON2020)

GROW OBSERVATORY (HORIZON2020)

Τι είναι το Grow? Το Παρατηρητήριο GROW απευθύνεται σε χιλιάδες καλλιεργητές, επιστήμονες και ανθρώπους παθιασμένους με το έδαφος και τη γη, σε...

DIVERTIMENTO (COSME)

DIVERTIMENTO (COSME)

Το έργο DIVERTIMENTO – πλήρης τίτλος : “Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services...

Citizen Artist Incubator (Creative Europe)

Citizen Artist Incubator (Creative Europe)

Τι είναι το Cai; Το έργο αυτό κτίζει πάνω πάνω στο φαινόμενο "Citizen Artist" (Aspen Institute/June 2013, που περιγράφει τους καλλιτέχνες – που...