Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας

  Το Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας ιδρύθηκε στις 18 Μαΐου 2011 από 18 κερκυραïκούς φορείς-μέλη και αποτελεί μία πρωτοβουλία και όραμα για την...

Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας

Ιδρυτική Διακήρυξη  (14 Ιανουαρίου 2011) Η Γαστρονομία σήμερα ορίζεται ως «η τέχνη να παρασκευάζεις καλό φαγητό με ποιοτικά υλικά, η οποία...