Πολιτιστικές Αντένες

Το παρακάτω κείμενο δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 2008 και επικαιροποιήθηκε το 2012 όταν αναδιοργανώθηκαν οι πολιτιστικές Αντένες. Το 2014 οι δραστηριότητές τους έχουν ενσωματωθεί στα Δίκτυα Συνεργασίας Εταίρων και τοπικών κοινωνιών.

Αρχικό κείμενο

Το CulturePolis προωθεί τη δημιουργία και σε μεγάλο βαθμό τη αυτόνομη δραστηριοποίηση τοπικών/περιφερειακών «Πολιτιστικών Αντενών» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής Αδριατικής και Ιονίου, Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου κυρίως, που από τη μια πλευρά αντανακλούν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρώπη και από την άλλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις κεντρικές υπηρεσίες προς επίτευξη των σκοπών του  Φόρουμ. Οι πολιτιστικές Αντένες στις διάφορες πόλεις και χώρες συνιστούν ένα συνεκτικό δίκτυο κοινών δράσεων, συνεργασίας και πολιτιστικών ανταλλαγών:  CulturePolis Network of Cultural Antennas.

Τι είναι μια Πολιτιστική Αντένα (Π.Α.)
Πολιτιστική Αντένα (Π.Α) ή απλά Αντένα (Antenna) είναι ένα άτυπο παρακλάδι του CulturePolis, που έχει τοπική εμβέλεια και δράση και ανήκει στο ευρύτερο δίκτυο συνεργαζομένων αντενών της οργάνωσης. Οι Π.Α εκτός από τις ευρύτερες πρωτοβουλίες του CulturePolis σχεδιάζουν και εκτελούν και το δικό τους τοπικό πρόγραμμα δράσης και συνεργάζονται με τα κεντρικά όργανα της οργάνωσης που εγκρίνουν τις δράσεις τους και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων στόχων.

Μια Αντένα δεν είναι μια αυτόνομη οργάνωση ή σωματείο υπό τη στενή νομική έννοια, αλλά αντλεί τις αρμοδιότητές της από τον Κανονισμό Λειτουργίας που έχει καταρτίσει η οργάνωση. Οι Αντένες συνιστούν ένα δίκτυο αυτόνομων συνεργαζομένων μονάδων στο πλαίσιο του CulturePolis, που συνεργάζονται στενά με τη διοίκηση και τις λοιπές Αντένες για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών.

Πώς δημιουργείται μια Π.Α.
Οι Αντένες μπορούν να συσταθούν με διαφόρους τρόπους δηλ. από πρωτοβουλία ομάδας πολιτών ή φορέων μιας περιοχής ή συχνότερα έπειτα από εντοπισμό από τη διοίκηση του CulturePolis μέσω δικτύωσης και επαφών ενός ατόμου ή καλύτερα ενός πυρήνα από μέλη/φίλους του CulturePolis και εκπροσώπους Ο.Τ.Α και τοπικών φορέων στην κάθε περιοχή.

Προκειμένου να ιδρυθεί μια Π.Α αρκεί να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση και να υποβληθεί από τον εκπρόσωπο της ομάδας ή φορέα στη Γραμματεία της οργάνωσης. Μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της ομάδας, η διοίκηση προχωρεί στην αποδοχή του αιτήματος δημιουργίας της Π.Α και στον  ορισμό ενός κατάλληλου ατόμου που τυχαίνει γενικής αναγνώρισης και αποδέχονται τα υπόλοιπα μέλη ως Συντονιστή της Αντένας (Antena Coordinator). Ο συντονιστής της Αντένας αποτελεί το σύνδεσμο και ενημερώνεται από τη διοίκηση και αναλαμβάνει να συντονίσει τη δημιουργία και δραστηριοποίηση του CulturePolis στην περιοχή.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για ίδρυση Πολιτιστικής Αντένας στην περιοχή σας πατώντας εδώ: Αίτηση Ίδρυσης Νέας Αντένας

Πού υπάρχουν Πολιτιστικές Αντένες (τελ. ενημέρωση: 17.08.12)
Μέχρι το 2012 έχουν δημιουργηθεί επίσημα Π.Α στις ακόλουθες πόλεις-χώρες (κατά σειρά δημιουργίας), ου η καθεμιά βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας και δραστηριότητας :
Ελλάδα: Κέρκυρα (η Π.Α Νότιας Κέρκυρας συγχωνεύθηκε σε αυτήν το 2009) , Πρέβεζα (που καλύπτει Άρτα,  Πάργα, Φιλιππιάδα και είναι η Π.Α πιλότος),  Ζάκυνθος (αδράνησε το 2010 και επαναδραστηριοποιείται το 2012), Ναυπακτία (συγχωνεύθηκε με εκείνη της ορεινής Ναυπακτίας και βρίσκεται σε σχετική ύφεση) και ξεκίνησαν χωρίς συνέχεια σε Ηλεία (Πύργο), Καλαμάτα, Πάτρα, Ηγουμενίτσα-. Το 2012 ξεκίνησαν νέες Π.Α σε Ζάκυνθο, Παξούς, Άνδρο κ.ά. ενώ υπό μελέτη βρίσκονται οι Π.Α σε Ιωάννινα, Λευκάδα, Χίο και Σάμο.
Άλλες χώρες: Ιταλία (Λέτσε-Απουλία), Αλβανία (Αγ. Σαράντα – επανεκκίνηση), Βουλγαρία (Σόφια – Πλοβντίβ) ενώ  συζητήσεις έχουν αρχίσει για Κροατία (Ζάγκρεμπ), Σλοβενία (Kόπερ), Συρία, Τουρκία, Γαλλία.

Τελικός στόχος είναι η κάλυψη με Π.Α όλων των χωρών και κυριοτέρων πόλεων Αδριατικής και Ιονίου αλλά και γειτονικών περιοχών στα Βαλκάνια και την ευρύτερη Μεσογειακή λεκάνη ενώ γραφεία αντιπροσώπευσης θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περισσότερα στοιχεία για τη δράση καθεμιάς από τις Π.Α υπάρχουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ιστοχώρου μας)

Τι ρόλο παίζουν οι Πολιτιστικές Αντένες
Μια Πολιτιστική Αντένα έχει κατά βάση την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το CulturePolis στην τοπική κοινωνία και να επιτελεί το έργο ευαισθητοποίησης—ενημέρωσης-επιμόρφωσης που έχει αποφασιστεί από τη διοίκηση αλλά και να εκτελεί το δικό της πρόγραμμα δράσης σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και διοίκηση αλλά και ανέντακτες ομάδες πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ο κυριότερος ρόλος μιας Αντένας είναι αυτός του πολιτιστικού κόμβου (cultural hub) της συγκεκριμένης περιοχής που έχει πολλές πτυχές:
•    συλλογή και καταγραφή πολιτιστικών στοιχείων και αποτύπωση της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και των ιδιαιτεροτήτων της σε απλά ψηφιακά μέσα
•    οργάνωση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ πολιτιστικών φορέων των διαφόρων χωρών
•    ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτιστικών συλλόγων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρωπαϊκής διάστασης της
•    εκπαίδευση – επιμόρφωση πολιτών και φορέων σε θέματα κοινωνίας της γνώσης και πολιτιστικής διαχείρισης της τοπικής κληρονομιάς σε μια ευρωπαϊκή προοπτική
•    πληροφόρηση και προβολή πολιτιστικού τουρισμού και πολιτιστικών προϊόντων ΜΜΕ της περιοχής

Με τον τρόπο αυτό το δίκτυο των Πολιτιστικών Αντενών μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο διαπολιτισμικό διάλογο, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέει από τον πολιτιστικό τουρισμό και συναφείς δράσεις επιμόρφωσης και παροχής υπηρεσιών.
Για να επιτύχει στους στόχους της μια Π.Α χρησιμοποιεί το πλαίσιο συνεργασίας της οργάνωσης με τους άλλους διακυβευτές στο χώρο του πολιτισμού (διοίκηση/ΟΤΑ, πολιτιστικούς φορείς, κοινωνία πολιτών και ιδιωτικό τομέα); που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης του δικτύου των Πολιτιστικών Αντενών σε όλες τις χώρες και γεωγραφικές περιοχές που το CulturePolis φιλοδοξεί να καλύψει.

Επίλογος

Το πείραμα των Πολιτιστικών Αντενών έδειξε πως είναι πολύ χρήσιμο υπό ορισμένες  προϋποθέσεις όπως τοπικός φορέας ανάληψης της ευθύνης με ενεργή παρουσία στελέχους – συντονιστή και υποστήριξη από τοπικές οργανώσεις, αρχές και ΜΜΕ.

Δυστυχώς οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων με εξαίρεση την Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας που σήμερα καλύπτει ολόκληρη την Ήπειρο.

This post is also available in: enEnglish