Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Η Πλατφόρμα για Πολιτικές Καινοτομίας (Platform for Political Innovation) είναι ένα έργο με στόχο την ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για καινοτομία στη χάραξη πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει: συγκριτική έρευνα και την οπτικοποίηση δεδομένων για τα πολιτικά δικαιώματα και τον θεσμικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, εκπαιδευτικά προγράμματα στη συμμετοχική σχεδίαση και συμμετοχικής ηγεσίας, εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων πρωτότυπο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, εφαρμογές και δραστηριότητες για τη διάδοση των νέων γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα και το δυναμικό των δημοκρατικών και των συνεργατικών πρακτικών στον σημερινό κόσμο, μια διεθνή διεπιστημονική συνάντηση για την «κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία για τη δημοκρατία», καθώς και open source τεχνολογικά εργαλεία για την αστική σύμπλεξη.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί το στάδιο β του ευρύτερου κοινωνικού προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0: Η δημοκρατία ξαναγεννιέται » το οποίο κέρδισε το βραβείο κοινού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Τουρνουά Κοινωνικής Καινοτομίας 2012.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τις δράσεις του έργου βλ. : www.politicalinnovation.gr

This post is also available in: enEnglish