Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας


lesxi-221Ιδρυτική Διακήρυξη  (14 Ιανουαρίου 2011)

Η Γαστρονομία σήμερα ορίζεται ως «η τέχνη να παρασκευάζεις καλό φαγητό με ποιοτικά υλικά, η οποία πριμοδοτεί κατά κύριο λόγο την ευχαρίστηση των αισθήσεων».

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η γαστρονομία συνιστά διεθνώς αντικείμενο μελέτης και συνεχώς αυξανομένης προσοχής, από τους ειδικούς του χώρου του τουρισμού, της διατροφής και εστίασης, από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αλλά και τους απλούς πολίτες – καταναλωτές. Ο λόγος είναι ότι η γαστρονομία – πέραν της αναμφισβήτητης αναζήτησης γαστριμαργικής απόλαυσης από όλους μας, είναι συνάμα στοιχείο πολιτισμού αλλά και μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, καθώς επηρεάζει τόσο τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση όσο και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε τον τουρισμό, συμβάλλοντας στην προώθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε τόπου.

Ειδικότερα στην Κέρκυρα αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η επί σειρά δεκαετιών μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού οδήγησε εκτός των άλλων και σε σταδιακή υποβάθμιση της τοπικής γαστρονομίας. Δυστυχώς, και με ελάχιστες εξαιρέσεις μεμονωμένων και αποσπασματικών πρωτοβουλιών (ΟΤΑ, Επιμελητήριο, Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, επιχειρηματίες και παραγωγοί διατροφικών προϊόντων/οίνου και ζύθου της Κέρκυρας, ΜΚΟ CulturePolis), απουσιάζει μέχρι σήμερα η οργανωμένη προσπάθεια προστασίας, ανάδειξης, βελτίωσης και προβολής της τοπικής κουζίνας ως ιδιαίτερου στοιχείου του Κερκυραϊκού πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται πλέον να ορίσουμε τα συστατικά στοιχεία της κερκυραϊκής γαστρονομίας, προκειμένου να τα γνωρίσουμε, να τα σεβόμαστε, να τα προστατεύουμε και να τα βελτιώνουμε αλλά συγχρόνως να προβάλλουμε την κερκυραϊκή κουζίνα με κάθε μέσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μια ομάδα ενεργών πολιτών της Κέρκυρας πήραμε την πρωτοβουλία – υπό το οργανωτικό σχήμα του CulturePolis – της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης «Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας» η οποία, αξιοποιώντας τις εμπειρίες από τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, θέτει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη της Κερκυραϊκής Γαστρονομίας. Στη «Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας» μπορούν να γίνουν μέλη – μετά από αίτηση τους, όλοι οι κερκυραίοι – και μη, φίλοι της γαστρονομίας διαφόρων προελεύσεων, οριζόντων και ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, οι σκοποί της Λέσχης μπορούν να συνοψισθούν στους εξής :

Η καλλιέργεια γαστρονομικής «κουλτούρας» σε πολίτες-καταναλωτές και επαγγελματίες του χώρου των υπηρεσιών εστίασης εν γένει και η ευαισθητοποίηση και διαρκής ενημέρωση των μελών, όλων των κερκυραίων και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και των επισκεπτών για τη γαστρονομία γενικά, τη διατροφή και τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα, τις επιδράσεις στην κερκυραϊκή γαστρονομία και τις παραδοσιακές συνταγές της Κέρκυρας.

Η προστασία, αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή της κερκυραϊκής γαστρονομίας, δηλαδή των υλικών, των γεύσεων, των συνταγών και των τοπικών προϊόντων αλλά και των επιχειρήσεων παραγωγής ποιοτικών τοπικών προϊόντων διατροφής και των επιχειρήσεων εστίασης, με στόχο την ανάδειξη της Κέρκυρας διεθνώς σε«γαστρονομικό προορισμό ποιότητας».

Η με όλους τους τρόπους υποστήριξη και ενδυνάμωση της παραγωγής και διάθεσης τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η επιβράβευση των κερκυραϊκών επιχειρήσεων που τηρούν τους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες ποιοτικής γαστρονομίας.

Η γαστριμαργική απόλαυση και το ευ ζην των μελών και φίλων μέσα από την ανακάλυψη γνωστών και άγνωστων πτυχών της κερκυραϊκής αλλά και ξένης γαστρονομίας.

Η ανάδειξη νέων δημιουργών στο πεδίο της τοπικής γαστρονομίας και η προβολή στο μέλλον της Κερκυραϊκής Κουζίνας ως δημιουργικού και αναπόσπαστου συστατικού του τοπικού πολιτισμού.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί η «Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας» θα αναλάβει δράσεις όπως:

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσα από γευσιγνωστικές συναντήσεις, συμπόσια, παρουσιάσεις κλπ ιδιαίτερα σε νέους και επαγγελματίες, προώθηση και προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργία δικτύων, επαφές και διασυνδέσεις με ομογενείς εσωτερικού και εξωτερικού κ.λπ.

Καταγραφή της κερκυραϊκής γαστρονομίας ώστε να δημιουργηθεί τοπικό συνταγολόγιο, ανάδειξη των τοπικών προίόντων & τοπικής κουζίνας σε ευρωπαϊκούς καταλόγους Προτατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προτατευόμενης Γεωγραφικής  Ένδειξης (Π.Ε.Π), παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων και επικοινωνία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.

Συνεργασία της Λέσχης με όλους τους σχετικούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς στα πλαίσια ευρωπαϊκών, διεθνών αναπτυξιακών, ερευνητικών κ.ά. δράσεων προς όφελος της ανάδειξης και της διάδοσης της Κερκυραϊκής Γαστρονομίας και μέσω αυτής της Κερκυραϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού.

 

Η Συντονίστρια – Συμποσιάρχις

Τζίνα Λαοπόδη

This post is also available in: enEnglish