Δικτυωθείτε.. Πολιτιστικά


Τι είναι

Το CulturePolis – ως οργάνωση που συνεχίζει τις δραστηριότητες του Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου, και οι Πολιτιστικές Αντένες του στις χώρες και πόλεις της ευρύτερης περιοχής, έχουν αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα (εκδηλώσεις, κοινές προτάσεις και έργα, κοινοπραξίες κτλ.) με έναν σημαντικό αριθμό πολιτιστικών φορέων και συλλογών, ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με πανεπιστήμια, ιδρύματα, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από τις συνεργασίες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός πρωτοβουλιών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, κοινών εκδηλώσεων, μελέτες, προτάσεις για χρηματοδότηση σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και όργανα.

Το CulturePolis ως διεθνές φόρουμ πολιτιστικής συνεργασίας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Φόρουμ που ξεκίνησε στις αρχές του 2008 με σκοπό τη δημιουργία μιας «πολιτιστικής πύλης» που θα φιλοξενήσει και συνεργαστεί με όλους τους παραπάνω φορείς με στόχο:

  • Να ενεργοποιήσει μια πλατφόρμα συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτιστικών φορέων και προωθήσει τη μεταξύ τους συνεργασία
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας διαδικτυακών σελίδων και προβολής των συνεργαζόμενων φορέων μελών ή όχι του Φόρουμ, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων σε νέο ιστοχώρο που θα είναι στη διάθεση όλης της κοινωνίας (http://culturepolis.org/)
  • Να προσφέρει βήμα παρουσίασης-προβολής πολιτιστικών συλλόγων και φορέων – κυρίως μικρών ΜΚΟ που δεν έχουν πάντοτε τις δυνατότητες αυτόνομης παρουσίας
  • Να αξιοποιήσει υπάρχοντες ιστοχώρους, πολιτιστικές συλλογές και αρχεία που θα εμπλουτίζονται συνεχώς από την παρουσία νέων πολιτιστικών ομάδων
  • Να αποτελέσει το ευρετήριο και «οδηγό» πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή , και τέλος
  • Να αποτελέσει το Φόρουμ διαλόγου και προβληματισμού πάνω σε θέματα πολιτισμού – υπό την ευρεία έννοια, που συμπεριλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον υπεύθυνο τουρισμό, τις καινοτόμες εφαρμογές νέων τεχνολογιών κ.α.

Το CulturePolis φιλοδοξεί η πύλη αυτή, που η δημιουργία της ξεκίνησε το 2008 από την Κέρκυρα, να φιλοξενήσει σύντομα και φορείς από όλες τις χώρες Αδριατικής και Ιονίου, Βαλκανίων και Νοτιο – Ανατολικής Ευρώπης.

Τα μέλη και οι φίλοι του Φόρουμ και οι φορείς που συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των τοπικών / περιφερειακών Πολιτιστικών Αντενών αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έτσι προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ομάδων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα θέματα π.χ. χορός, θέατρο, μαριονέτες κτλ. Με αυτό το σκεπτικό τοCulturePolis συνέστησε τις Μόνιμες Ομάδες Δραστηριοτήτων (Μ.Ο.Δ.), όπου εντάσσονται όλοι όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον και εστιάζουν τις δράσεις στο συγκεκριμένο κάθε φορά αντικείμενο. Κάθε ΜΟΔ θα είναι ο εισηγητής για πρωτοβουλίες του CulturePolis στο κάθε Θεματικό πεδίο και μοχλός ανάληψης πρωτοβουλιών.

Πώς γίνεται η ένταξη στο «Δίκτυο Συνεργασίας Πολιτιστικών Φορέων» του CulturePolis

Το δίκτυο CulturePolis είναι ανοιχτό σε όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους π.χ. πολιτιστικοί και συναφείς οργανώσεις, σύλλογοι, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με πανεπιστήμια, ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όποιοι φορείς επιθυμούν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής από εδώ και να τη στείλουν είτε στη γραμματεία του CulturePolisστη Κέρκυρα, είτε να την προωθήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε πολιτιστικός φορέας ή άτυπη οργάνωση, δημιουργός πολιτισμού,  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και τοπικές, περιφερειακές, και εθνικές κυβερνήσεις με τους πολιτιστικούς τους οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στο Δίκτυο Συνεργασίας Πολιτιστικών Φορέων και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει.

Για το σκοπό αυτό αρκεί να επισκεφθούν τον ιστοχώρο μας culturepolis.org. Εκεί δωρεάν και με απλό τρόπο μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία του φορέα τους, τις εκδηλώσεις που οργανώνει και να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες για άλλους φορείς.

Σε ένα επόμενο στάδιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις για έργα και να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς που φιλοξενούναι στο δίκτυο ή το επισκέπτονται. Επιπλέον όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν  γίνουν μέλη του CulturePolis με την ηλεκτρονική υποβολή μια απλής αίτησης.

Για να δείτε περισσότερα για τη Βάση Δεδομένων πολιτιστικών φορέων και των δραστηριοτήτων /εκδηλώσεων τους επισκεφθείτε τον ιστοχώρο: http://www.vasileioslaopodis.com/culturenetw/

ΝΒ: Το περιεχόμενο του αρχικού ιστοχώρου Culturenet.eu έχει μεταφερθεί στην παραπάνω διεύθυνση από το 2013.

This post is also available in: enEnglish