Citizen Artist Incubator (Creative Europe)

Citizen Artist Incubator (Creative Europe)

Τι είναι το Cai;

Το έργο αυτό κτίζει πάνω πάνω στο φαινόμενο «Citizen Artist» (Aspen Institute/June 2013, που περιγράφει τους καλλιτέχνες – που πρόσφατα ξεκίνησαν την αναζήτηση καινοτόμων τρόπων χρησιμοποίησης της τέχνης τους με στόχο τη μεγιστοποίηση των μεταρρυθμιστικών επιπτώσεων και την προσέγγιση μη δεδομένων «κοινών  – θεατών / ακροατών ». Κατά την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η φιλοξενία, εκπαίδευση και καθοδήγηση 30 καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων από όλον τον κόσμο σε ειδικές Κατασκηνώσεις Εκκόλαψης (Ιncubation Camps). Οι καλλιτέχνες επελέχθησαν με αυστηρά κριτήρια μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να συμμετάσχουν σε δυο (2) κατασκηνώσεις των είκοσι (20) καλλιτεχνών έκαστη, για διάστημα 4 εβδομάδων και με συγκεκριμένο επιστημονικό-δημιουργικό πρόγραμμα που  επιτελείται από έλληνες και ξένους εκ των εταίρων του έργου, καθώς και μετακλητούς εμπειρογνώμονες. Oι δυο Κατασκηνώσεις Εκκόλαψης πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία ως εξής:  η 1η τον Απρίλιο 2016 στο Laxenburg, Vienna (πρώτη φωτογραφία) και η 2η τον Ιούλιο 2017 στο Tabaksfabrik,  Linz (δεύτερη φωτογραφία) και στο τέλος της καθεμιάς προβλέπεται επίδειξη των δημιουργικών ιδεών που ανέπτυξαν οι καλλιτέχνες κατά την παραμονή τους.

Τελευταίες εξελίξεις

Ιούλιος 2017 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η κατασκήνωση εκκόλαψης καλλιτεχνών στο Tabaksfabrik,  Linz. Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι και φιλόδοξοι, συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησης και ανέλαβαν τη δημιουργία ενός σύντομου κειμένου που ορίζει το φαινόμενο καλλιτέχνης- πολίτης. Το εν λόγω κείμενο έχει τίτλο » Πρόταση για ένα μανιφέστο Καλλιτεχνών» το οποίο και παραθέτουμε. (μετάφραση Σκοπελίτη Λητώ, συμμετέχουσα στη 2η κατασκήνωση εκκόλαψης καλλιτεχνών)

  1. Εμείς, οι καλλιτέχνες- πολίτες, δημιουργούμε έργα και καταστάσεις που αναγνωρίζουν τη σημασία της καλλιτεχνικής αρτιότητας και της κοινωνικής σύνδεσης. Αυτή η διπλή δέσμευση στην τέχνη και το κοινωνικό πεδίο  είναι το θεμέλιο και ο πυρήνας του έργου μας.
  2. Ως καλλιτέχνες- πολίτες, δημιουργούμε νέα πολιτιστικά τοπία. Αυτό το μανιφέστο είναι για καλλιτέχνες αντιτίθενται στις ελιτίστικες και ιεραρχικές κοινωνικές δομές. Οι αξίες μας είναι η ισότητα, η αξία και προστασία της διαφορετικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η βιωσιμότητα, η αποδοχή.
  3. Στη διαδικασία δημιουργίας του έργου μας αναγνωρίζουμε ότι η δουλειά μας τοποθετείται μέσα σε πολύπλοκες κοινωνικές δομές. Τις αναγνωρίζουμε στα πλαίσια της παραγωγής και παρουσίασης του έργου μας.
  4. Το έργο των καλλιτεχνών- πολιτών δεν χαρακτηρίζεται από προ- καθορισμένες φόρμες. Η συμμέτοχη και συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες ή υποκειμενικότητες είναι συχνά αλλά όχι απαραίτητα χαρακτηριστικό της δουλειάς μας.
  5. Επιθυμούμε τον κοινωνικό πλουραλισμό στα πολιτιστικά κέντρα και την καλλιτεχνική δημιουργία έξω από  θεσμοθετημένα ιδρύματα και μέσα στην κοινωνική σφαίρα. Η δημοσίως επιδοτούμενη τέχνη και κουλτούρα δεν πρέπει να δεσμεύεται και να απευθύνεται μόνο σε  ένα προνομιούχο κοινό.
  6. Ένας καλλιτέχνης- πολίτης δουλεύει ενεργά στην ανάπτυξη νέων κοινών και τη σύνδεση ετερογενών και διαφορετικών ακροατηρίων. Η σύνδεση με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανείζεται ηθικά πλαίσια από την κοινωνιολογία, την κοινωνική εργασία, την ανθρωπολογία, την πρακτική εμπειρία και τις επιθυμίες που εκφράζονται  από την κοινότητα. Οι συμμετέχοντες  στο έργο των καλλιτεχνών- πολιτών ενθαρρύνονται να αντιπροσωπεύσουν τον εαυτό τους.
  7. Ως καλλιτέχνες- πολίτες δεσμευόμαστε με την καλλιτεχνική και ηθική κριτική της δουλειάς μας  ως ουσιώδες στοιχείο των πρακτικών μας.

Δεκέμβριος 2016

Η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου Citizen Artist Incubator, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe) και διερευνά το ρόλο των καλλιτεχνών στην κοινωνία, αποφάσισε να υλοποιηθεί η 2η κατασκήνωση εκκόλαψης καλλιτεχνών – πολιτών (2nd CAI incubation camp) στην πόλη Linz της Αυστρίας μεταξύ 2 – 25 Ιουλίου 2017 με συμμετοχή 17 καλλιτεχνών.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από απόφαση του σχετικού συμβουλίου, μεταξύ 100+ αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσα στον Ιανουάριο.

Επίσης αποφασίστηκε στο τέλος της κατασκήνωσης να οργανωθεί η τελική διάσκεψη του έργου CAI επίσης στο Linz σε συνεργασία με το διεθνές συνέδριο στα τέλη Ιουλίου

Περισσότερα για το έργο και τα αποτελέσματα της 1ης κατασκήνωσης 2-28 Σεπτεμβρίου 2016 στον ιστοχώρο του έργου : citizenartist.eu & στο site της CulturePolis.

This post is also available in: enEnglish