Δημιουργώντας καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες σε μΜΕ μέσω  ενός  νέου μοντέλου κινητικότητας , των συμμαχιών ενδιαφερόμενων μερών και των δεξιοτήτων τους έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απογείωση των τοπικών επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

 

 

Δημιουργώντας καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες σε μΜΕ μέσω  ενός  νέου μοντέλου κινητικότητας , των συμμαχιών ενδιαφερόμενων μερών και των δεξιοτήτων τους έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απογείωση των τοπικών επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

BALΚAN-MED: 1st CfP

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΑΡΞΗ : 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΚΕΤA  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 22

ΠΡΟΠΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 992.580.000 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ : 8 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΗΣ

 

 

 

Το έργο Innovimentor υποστηρίζει τις μΜε σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές για να αναπτυχθούν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού. Για να αποτραπεί αποτελεσματικά η φυγή εγκεφάλων και η ασυμβατότητα δεξιοτήτων-εργασίας, που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου, αποτυπώνονται οι ανάγκες σε δεξιότητες και οι τάσεις προσφοράς-ζήτησης.

 

Για να επιτευχθεί η συνεργασία σε όλους τους τομείς, το έργο Ιnnovimentor αναδιαμορφώνει και μετασχηματίζει το υπόδειγμα προσφοράς-ζήτησης, επικεντρώνοντας σε κατάτμηση των ενδιαφερόμενων μερών, σε πλήρη συμφωνία με την στρατηγική  Ευρώπη 2020 SOCIETAL CHALLENGES/NEW NARRATIVE FOR EUROPE. Για να βελτιωθεί η δυνατότητα καινοτομίας των τουριστικών μΜε και να διευκολυνθεί ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων μια δομή Εκπαίδευσης-βασισμένη στην Εργασία θα οδηγήσει σε ένα Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο βασισμένο στις  βαθιά κατανόηση  του καταναλωτή, τις εμπειρίες – κλειδιά και τη συμμετοχή των διακυβευτών  ενσωματώνοντας  διατομεακές ικανότητες – κλειδιά σε καινοτομία προϊόντων – διαδικασιών.  Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πεδίου, ανοιχτών σε όλους, ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Για να προετοιμάσουν την επέκταση των  τουριστικών μικρο-επιχειρήσεων και μΜε από την διεθνή αγορά, το εταιρικό σχήμα κεφαλοποιεί  πάνω στις καλύτερες πρακτικές από την διεθνή εμπειρία, έτσι ώστε να δημιουργήσουν  και να εισαγάγουν ένα τοπικά σχεδιασμένο και με ελεύθερη πρόσβαση  μοντέλο προϊόντος σε 5 χώρες των Βαλκανίων-Μεσογείου και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία και ΠΓΔΜ. Το πρωτότυπο δίνει μια μοναδική ευκαιρία να σταματήσει ο φαύλος κύκλος δημιουργίας και κατανομής χαμηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων με αντάλλαγμα την τιμή. Για τον έλεγχο της κατανάλωσης των επισκεπτών σε τοπικό επίπεδο, το μοντέλο βασίζεται στην  αυθεντικότητα και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των εμπειριών και επιχειρεί να συμπληρώσει  τις υπάρχουσες υπηρεσίες στον τουριστικό κλάδο (διαμονή, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εγκαταστάσεις, μεταφορά, σίτιση, σουβενίρ και παραδοσιακά προϊόντα, εσωτερικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες).

Αξιοποιώντας την εμπειρία της εντατικής τεχνολογίας, ένα ΠΡΟΪΟΝ-ΤΡΙΛΟΓΙΑ  ανοικτής πρόσβασης εμπνέεται από ενθαρρύνεται η ανοιχτή πρόσβαση τις αρχές για πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης: Μια Δημιουργική Τουριστική Διαδρομή με 80 μοναδικά σημεία επίδειξης, 8 Παιχνίδια Τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό βιβλίο για  iOS/Android/Windows διαθέσιμο για δωρεάν κατέβασμα, iCloud Μουσείο ελεύθερης πρόσβασης και ένα demo App εγκαθιδρύουν μια κοινότητα πρότυπο, μετατρέποντας τους επισκέπτες σε δημιουργούς φήμης-τόπων.

Η Τριλογία εισέρχεται στην 36ο Διεθνή Τουριστική Έκθεση 2019 στην Σόφια συναντώντας τους διασυνδεδεμένους καταναλωτές, την αγορά για νέους και τρίτης ηλικίας.  Η Σύμπραξη σχεδιάζει και παραδίδει 5 τουριστικές καινοτομίες ανοιχτής πρόσβασης, διεξάγει 12 έρευνες, σχέδια, μελέτες και ερευνητικές αναφορές και προσφέρει 17 δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, 3 σταθερά δίκτυα και μια Εκπαιδευτική Υποδομή με 12 εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης.

 

 

Το Δίκτυο Τουριστικών Επιχειρήσεων επου καθοδηγείται από το έργο αναπαράγει την ΕΜΠΕΙΡΙΑ από 168 προϊόντα/αποτελέσματα προσβάσιμα σε όλους στην ιστοσελίδα του έργου. Το BALKAN-MED ROVING BUSINESS SCHOOL & CONSULTANCY με 8 παραρτήματα στην περιοχή που εφαρμόζεται το έργο, διασφαλίζει βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, λειτουργίες και δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση του έργου και δραστηριότητες παρακολούθησης,  μόνιμα συνδεδεμένες με τουριστικές επιχειρήσεις με ερευνητικά κέντρα στην περιοχή του έργου.

Επικεφαλής Εταίρος

(LP1)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Ερευνητική Μονάδα/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελλάδα
P2 CULTUREPOLIS Eλλάδα
P3 Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities Βουλγαρία
P4 Center for Heritage Interpretation Βουλγαρία
P5 Δήμος Στροβόλου Κύπρος
P6 Lezha Regional Development Agency Αλβανία
P7 Unique Junior Enterprise Αλβανία
P8 A.B.A.T Balkania-Balkan association for alternative tourism Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας