Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, 2008

-Το έργο «Άνθρωπος Τέχνη Περιβάλλον» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ινστιτούτου Νεολαίας, της Νομαρχίας Πρέβεζας και του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας -Μια πρωτοβουλία της Ομάδας Νέων της Πολιτιστικής Αντένας Πρέβεζας που με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών από τους τέσσερεις Δήμους του Νομού Πρέβεζας (Δήμος Πάργας, Θεσπρωτικού, Λούρου, Πρέβεζας), σκόπευε να δράσει ως εμψύχωση των τοπικών κοινοτήτων σε σχέση με την ανακύκλωση, τον διαπολιτισμικό Διάλογο, τον σεβασμό στο Άλλο, στην ανθρώπινη δημιουργία, στη σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος.