Νέα πρωτοβουλία της CulturePolis : Eurothentica + πλατφόρμα TripInView

Νέα πρωτοβουλία της CulturePolis : Eurothentica + πλατφόρμα TripInView

Η CulturePolis ως επικεφαλής εταίρος του έργου DIVERTIMENTO, που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα COSME  εκπροσωπήθηκε από τον συνεργάτη της κ. Αλέξανδρο Χαραλάμπους της Living Prospects Ltd (τον οποίο ευχαριστούμε) στην εκδήλωση COSME networking event: teaming up for success, 19 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες, που είχε στόχο την υποβοήθηση των Ευρωπαϊκών μΜΕ & α,μ.κ.ε. που αναπτύσσουν προϊόντα τουρισμού να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δεχθούν καθοδήγηση από επενδυτές και επιχειρηματικούς συμβούλους για το πώς θα μετατρέψουν τα πιλοτικά αποτελέσματα σε εμπορικές επιτυχίες.

Το αντικείμενο της παρουσίασης ήταν η πρόταση της CulturePolis για συνδυασμό δυο πρωτοβουλιών :

α) των αποτελεσμάτων του  DIVERTIMENTO δηλ. την τριλογία EUROTHENTICA για πολιτιστικό τουρισμό, που αναπτύχθηκε πιλοτικά σε 7 ευρωπαίκές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και υποστηρίζεται από το δίκτυο EUROTHENTICA Association με έδρα τη Ρώμη – Δείτε περισσότερα: http://divertimentoenterprise.eu/index.php/eurothentica

β) της καινοτόμου πλατφόρμας TripinView της εταιρείας GEOTAG Aeroview S.A  που έχει δημιουργήσει την μοναδική τράπεζα οπτικού  περιεχομένου Aeroviewer  (φωτογραφίες και video) που μέχρι σήμερα καλύπτει ολόκληρη την  ακτογραμμή της Μεσογείου (40.000 χλμ.) με αεροφωτογραφίες και βίντεο -Δείτε περισσότερα: https://www.tripinview.com/en

Η συνεργασία στοχεύει στον εμπλουτισμό και επέκταση της πλατφόρμας TripinView με χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς γειτονικούς με την ακτογραμμή της Μεσογείου και στη συνέχεια και στο εσωτερικό των χωρών με βάση την προσέγγιση της τριλογίας EUROTHENTICA.και θα επιδείξουν μια νέα λύση για τον τουριστικό, πολιτιστικό αλλά και εκδοτικό χώρο και ΜΜΕ.

Οι δυο φορείς ετοιμάζουν ενέργειες προώθησης για προσέλκυση επενδυτών ιδιαίτερα ενόψει των σημαντικών γεγονότων  : 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς {http://bit.ly/2sqZU7m} και 2018 Έτος Τουρισμού Ε.Ε – Κίνας {http://ecty2018.org/}.