ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ DIVERTIMENTO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣH ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Αρ. Πρωτ....

Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας, 2011

Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας, 2011
Ιδρύθηκε το 2011 -Σκοπός της η καλλιέργεια γαστρονομικής «κουλτούρας» σε πολίτες-καταναλωτές και επαγγελματίες του χώρου των υπηρεσιών εστίασης εν...

Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, 2009

Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας: -2007: Ημερίδα για την Ημέρα της Ευρώπης «Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια» -2007-2010: Συμμετοχή στην...