Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, 2008

Το έργο «Άνθρωπος Τέχνη Περιβάλλον» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ινστιτούτου Νεολαίας, της Νομαρχίας Πρέβεζας και...

Πολιτιστική Αντένα Σαράντα, 2007

-Η Αντένα αυτή φιλοξενείται από το Δήμο Σαράντα μετά από απόφαση του Δημάρχου Edmont Gjoka και θα καλύπτει από πλευράς δραστηριοτήτων όλη τη...

Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, 2007

Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας: -2007: Ημερίδα για την Ημέρα της Ευρώπης «Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια» -2007-2010: Συμμετοχή στην...