Κυκλοφόρησε το Νέο Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο

Κυκλοφόρησε το Νέο Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο

Νέα από τη CulturePolis για το πολιτισμό, τη καινοτομία, τη βιωσιμότητα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα !

Για να διαβάσετε το διεθνές ενημερωτικό δελτίο της CulturePolis πατήστε εδώ

Περιεχόμενα

CulturePolis International Activity

News from our activity in Greece & the Mediterranean

  • CulturePolis Cultural Events in Greece “The Role of the Artist in Today’s Society” In the framework of the European project Citizen Artist incubator
  • Culturepolis 2017 Survey   “Cultural Strategy of Greek cities/ municipalities”