Ευχές από την CulturePolis – Wishes from CulturePolis

Ευχές από την CulturePolis  – Wishes from CulturePolis

 

Η οικογένεια της CulturePolis

εύχεται σε όλους υγεία, ευτυχία και επιτυχίες για το 2018 και

συνέχιση των προσπαθειών για μια Δημιουργική Ευρώπη του Πολιτισμού

Καλές γιορτές!

CulturePolis family

wishes to all health, happiness and success for 2018 and

continuation of of the efforts for Creative Europe of Culture

Happy holidays!

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου / Read December Newsletter

culturepolis.org