Κυκλοφόρησε το Νέο Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο

Κυκλοφόρησε το Νέο Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο

Νέα από τη CulturePolis για το πολιτισμό, τη καινοτομία, τη βιωσιμότητα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα !

Για να διαβάσετε το διεθνές ενημερωτικό δελτίο της CulturePolis πατήστε εδώ:

Περιεχόμενα

CulturePolis International Activity

  1. CulturePolis in Brussels to promote results of DIVERTIMENTO and present its new initiative with GEOTAG SA
  2. CulturePolis seeks partners in view of the 2018 EU-China Tourism Year
  3. CulturePolis and the European Year of Cultural Heritage
News from our activity in Greece & the Mediterranean
  1. CulturePolis seeks for partners for the ENI CBCMED programme
  2. Innovimentor (Balkan-Med) project begins
  3. Profit from GROW‘s actions
  4. Citizens Artist Incubator (Creative Europe) project completed
  5. Completion of DIVERTIMENTO project

This post is also available in: enEnglish