Γενικά για τις Έρευνες – Μελέτες

H  CulturePolis από την ίδρυσή της το 2006 ως «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: παράρτημα Αδριατικής Ιονίου» μέχρι σήμερα έχει αναλάβει ενδιαφέρουσες έρευνες και εκπονήσει στοχευμένες μελέτες σε θέματα ενδιαφέροντος της είτε αυτόνομα ή σε συνεργασία με ελληνικούς/διεθνείς φορείς. Κάποιες από έρευνες/μελέτες αυτές συνδέονται με συγχρηματοδοτούμενα από Ε.Ε και άλλους φορείς έργα π.χ.  SUSTCULT/SEE – διαδικτυακή έρευνα για το ΟΡΑΜΑ των κατοίκων της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας & Εκστρατεία «Υιοθέτησέ Το!» για υιοθέτηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από μαθητές κ.ά., ενώ άλλες αφορούν σε έρευνα για πολιτιστικές στρατηγικές  ΟΤΑ ενόψει εκλογών 2006, 2009. Πιο πρόσφατη είναι η ‘Έρευνα Πολιτιστικής Στρατηγικής Ελληνικών Πόλεων» – 2016 – βλ. εδώ.

Περίοδος 2014 και μετά

Από το 2015 η CulturePolis έχει θέσει ως επιδίωξη την ανάληψη συγκεκριμένων ερευνών, που οδηγούν σε ειδικές θεματικές εκδόσεις επιδιώκοντας τη συμπλήρωση κενών στην ελληνική κυρίως βιβλιογραφία και άπτονται θεμάτων πολιτικής και στρατηγικής σε πολιτιστικά θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τις ειδικές θεματικές εκδόσεις μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί εγγραφόμενος ως  Συνδρομητής εκδόσεων CulturePolis

Μελέτες αρχικής περιόδου Φόρουμ

Την περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε η CulturePolis η έμφαση των ερευνών – μελετών ήταν σε θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου και πολιτιστικών ταυτοτήτων εμπνεομένων αρχικά από το πεδίο δράσης της τότε μητρικής εταιρίας στις Βρυξέλλες «Europe of Cultures Forum» και στη συνέχεια των στοχευμένων διασκέψεων και συνεδρίων για διαπολιτισμικό διάλογο στην περιοχή Αδριατικής -Ιονίου και Ευρωμεσογειακής λεκάνης.

Παλαιότερες ερευνητικές προτάσεις

  • Digital Adrion: «Adriatic-Ionian cultural heritage promotion and research for mutual cultural characteristics through analysis and utilisation of existing digitised cultural material of cultural societies and public institutions» – Youth meeting planned for March 2008 (Youth in Action) & RTD proposal to be submitted to eContentplus programme 2007
  • Gnossis: European scientific tradition: sciences, culture and citizens Cultural identities and European Citizenship – Series of seminars, workshops
  • CULT-ID: Creating an Cultural Tourism Network on European Identity – Creating a network of info and reference points regarding cultural tourism in Adriatic-Ionian virtual region
  • City Seven Arts : content and events in small and medium cities and make museums, writers, actors, artists, dancer known to new audiences through interchange of the cultural manifestation and the know how of each institution
  • AICA.Net: Adriatic-Ionian Network of Cultural Antennas – Development of a Cultural Antennas cultural cooperation network

This post is also available in: enEnglish