Παρατηρητήριο Πολιτισμού & Επιχειρηματικότητας CulturePolis

Εξειδικευμένη Ομάδα Εργασίας προετοιμάζει το οργανωτικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για το “Παρατηρητήριο Πολιτισμού & Επιχειρηματικότητας” της CulturePolis (CP). Με αφορμή την επιλογή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 και σε συνεργασία με την Ένωση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων «Κλεισθένης», η CP διοργάνωσε την άνοιξη του 2016 την πρώτη “Έρευνα Πολιτιστικής Στρατηγικής Ελληνικών Πόλεων” σε όλους τους δήμους της χώρας. Τα πρώτα πορίσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για τα  10 χρόνια λειτουργίαςτης CP (23 Σεπτεμβρίου 2016, στην Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα) και εμπλουτίζονται έκτοτε συνεχώς, σηματοδοτώντας την αφετηρία για τη δημιουργία ενός διεθνούς Παρατηρητηρίου Πολιτισμού & Επιχειρηματικότητας και συναφών δράσεων.

Η Ομάδα Εργασίας για το Παρατηρητήριο της CP προετοιμάζει επίσης, πέραν του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες άμεσης εφαρμογής, όπως βραβεύσεις πολιτιστικά πρωτοπόρων δήμων, προτάσεις για δημιουργία εκκολαπτηρίων νεοφυών επιχειρήσεων(start-ups) από την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία σε διάφορα μέρη της χώρας, κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, η CulturePolis παραμένει διαθέσιμη για – και ουσιαστικά προσκαλεί –νέες συνεργασίες με όλους τους ενδιαφερόμενους (π.χ. τα Υπουργεία Πολιτισμού ή/και Εσωτερικών, Περιφέρειες, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ και άλλοι φορείς για την τοπική αυτοδιοίκηση) ή/και εξειδικευμένους φορείς (π.χ. πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, πολιτιστικοί οργανισμοί, κ.λπ.). Οι συνεργασίες αυτές σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καθώς και η διασύνδεση με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς φορείς, θα συμβάλλουν στην ανάδειξη ενός πόλου αναφοράς για την πολιτιστική δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων οργανισμών στην Ελλάδα.

 

Ομάδα Έρευνας Παρατηρητηρίου CulturePolis: Τηλ. 210 38 00 750 & 215 56 00 440

This post is also available in: enEnglish